އެންމެ ފަހުގެ

|

“ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު”ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވުސްއިން ދަރުސެއް ބާއްވަނީ


“ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު” މިމަޢުލޫއަށް ދަރުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވުސް އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.
 އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް އިބުރާހިމް ފައުޒީ ވިދާޅުވީ “ނޮވެންބަރ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އަރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު މިމަޢުލޫއަށް ދަރުސްދެއްވާނީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މޫސާ” ކަމަށެވެ. އަދި މިދަރުސް ‘އެމް.އެން.ބީ.ސީ ވަން’ އިން ލައިވް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރައްވައެވެ.
މިހާރު އެޖަމްޢިއްޔާއިން ދަނީ މިދަރުސް އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޕޯސްޓް ކުރީ dhiburunu.. ތާރީޚް Tuesday, October 26, 2010. މިލިޔުން ހިމެމެނޭނީ . ވިދާޅުވަމުން ތިޔަ ގެންދަވާ ލިޔުމަށް އިސްތިރާކު ކުރައްވާ! އާރު.އެސް.އެސް..

0 ޚިޔާލު ލިބިފައިވޭ "“ފިތުނައިގެ ހުޅުގަނޑު”ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވުސްއިން ދަރުސެއް ބާއްވަނީ"

މިލިޔުމަށް ހިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ!

Blog Archive

އެންމެ ފަހުގެ ހިޔާލުތައް

އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް